HEALING

Onze overtuiging is dat alles met elkaar verbonden is in een oneindig geheel van trilling en energie.  En om je lichaam en of geest te healen zul je op veler lagen en niet te vergeten op celniveau de oude overtuigingen, trauma's vastzittende blokkades etc. moeten opruimen.          Deze verstoringen hierin bij mens en dier kunnen volgens onze visie alleen structureel worden verbeterd als je gebruik kunt maken van  energievelden van en rond het lichaam.   Werken met energie vanuit het universum.                                                                                                Energetisch werk is hierin dan ook een van de mogelijkheden.                                                            Ik werk ook graag met dieren omdat zij heel erg in het nu leven, in tegenstelling tot mensen accepteren zij sneller wat er gebeurt.                                                                                                      Werken met energie en complementaire zorg bieden aan dier en mens, is mijn  passie.                    En essentiële oliën  en  nieuwetijds (combinaties voor de ziel) en bachbloesem  spelen daar oa. een interessante rol in!

Combinaties voor de ziel verdient even extra uitleg, zie hieronder.

Er is een nieuwe serie combinaties, die te maken hebben met de verbinding, groei en ontplooiing van de ziel. Wat is nu het verschil met deze remedies en de andere bloesemremedies? Een korte uitleg over het verschil tussen geest en ziel is daarom wel van belang. De geest, de adem, is de kracht die het lichaam, de stof, tot leven brengt. Het is net zoals je telefoon: wanneer er geen batterij in zit, is het een dood ding waar je niets mee kunt. De batterij, de geest, is nodig om de telefoon, het lichaam, tot leven te wekken. De twee samen vormen dan ook een drie-eenheid. Het lichaam dat beschikt over leven. Het lichaam bestaat dan ook uit de componenten lich = lijk en aam = adem die samen de eenheid vormen, het leven.
De ziel daarentegen is de overlevering van de ervaringen die iemand heeft meegemaakt vanuit de vele levens en hem/haar gevormd heeft. Daarom noemen we iemand die veel heeft meegemaakt dan ook een oude ziel. De ziel is echter weer te verdelen in een mannelijk en vrouwelijk deel. Wat er ervaren is in de buitenwereld en wat de ervaringen zijn in de gevoelswereld. Samen vormen ze weer een eenheid namelijk: god de vader en de goddelijke moeder. (Het lijkt erop dat ieder volk een eigen goddelijke moeder vereert, zoals Isis, Shakti, Lakshmi, Kali, Kuan Yin en Moeder Maria, maar in feite zijn ze allemaal de belichaming van dezelfde goddelijke moeder.) De goddelijke vader en goddelijke moeder zijn de gebieden waar alle ervaringen vanuit oude levens zijn opgeslagen. Deze gebieden verbinden zich met weer Akasha het gebied waar een uitwisseling van zielen plaatsvindt.
De ziele combinaties richten zich dan ook op diepe oude overleveringen en herstellen zo de vastzittende en diep in de ziel gewortelde patronen. De "gewone" bloesemremedies zijn met hun werking dan ook meer gericht op de aanvullingen van de geest en de onevenwichtigheden in het dagelijkse leven.


Complementaire zorg betekent letterlijk 'aanvullende zorg'. Deze zorg komt dus niet in plaats van de gangbare medische zorg, maar voegt daar iets aan toe. Doel is bijdragen aan het herstel en welbevinden van het dier en of de de mens. Welbevinden staat voor gezondheid op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied.

                       Help het lichaam zelf te herstellen!!


Bij Intuïtieve healing  voelen wij waar de energie sterk is en of er plekken zijn die meer in balans gebracht kunnen worden. Hierdoor wordt jouw energieveld gestimuleerd om jezelf te genezen. Wij werken intuïtief en volgen geen vaste handposities dit maakt dat de healing geheel  op jou is afgestemd en je krijgt wat je op dat moment nodig hebt

Healing

De healingsvorm die wij gebruiken  is intuitive healing , chakra healing en energie rechtzetten. healingen ondersteunen je in je proces om energie los te laten, stress in je lichaam op te heffen, spanningen af te voeren en je energiehuishouding weer in balans te brengen. Voordelen van een healing zijn dat je totale ontspanning ervaart, lekkerder in je vel komt te zitten, je hebt rust in je hoofd waardoor je ruimte creëert voor nieuwe dingen.Een energetische healing is geen tovermiddel, je kan het inzetten als aanvulling op. 

Bij ziekte raadpleeg je altijd je huisarts.