Bloesem therapie  (Bach)    

De bloesemtherapie is een geneeswijze die aan het begin van deze eeuw ontwikkeld is door Dr. Edward Bach. Het was zijn grote wens dat steeds meer mensen tot het besef zouden komen dat men zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid. Hij ontdekte een geneeswijze die iedereen, zonder risico's, zelf kan toepassen om vorm te geven aan die gevoelde eigen verantwoordelijkheid. Deze geneeswijze maakt gebruik van bloesemessenties die de levenskracht van bloesems bevatten. De bloesems zijn afkomstig van wilde struiken, bomen en planten. Zij zijn niet schadelijk en werken niet verslavend. Ze worden niet gegeven tegen de lichamelijke klacht maar uitgekozen in overeenstemming met je gemoedstoestand.

Uitgangspunt van de Bach Bloesem therapie is dat je niets doet met het ongewenste "de klacht", maar juist de tegenovergestelde "kwaliteit" versterkt. Een heel simpel voorbeeld: als "angst" je beheerst, dan is dat iets wat in je leven heel veel aandacht krijgt, niet alleen van jou maar ongetwijfeld ook door je omgeving. Iets wat aandacht krijgt zal gaan groeien, gaan floreren. Nu is het tegenovergestelde van angst de kwaliteit "moed". Angst en moed zijn allebei een kant van dezelfde medaille. Als angst nu veel aandacht krijgt, zal er weinig overblijven voor moed. De kwaliteit moed zal langzaam wegkwijnen. Door nu geen aandacht meer te schenken aan de angst maar juist de moed te versterken komt er weer balans tussen beide uitersten. Je hebt weer voldoende moed om met je angst om te gaan.

Volgens dr. Bach komen onze gezondheidsproblemen voort uit negatieve gemoedstoestanden die hij heeft ingedeeld in 7 emotionele groepen.

1-Angst   (Uw zorgen overwinnen)

2-onzekerheid   (Ken uzelf)   

3-onvoldoende interessen in het hier en nu   (Leef bij de dag)   

4-eenzaamheid   (Maak contact met anderen)  

5-overgevoeligheid voor invloeden en ideeën   (Blijf bij uzelf)      

6-moedeloosheid of wanhoop   (Vind hoop en geluk)   

7-overbezorgdheid om het welzijn van anderen   (Leven en laten leven)

Hier de 38 bloesems die gebruikt worden voor bepaalde gemoedstoestanden. met een korte omschrijving

Agrimony (agrimonie)
Zorgen verbergen achter een vrolijk masker 
Aspen (Ratelpopulier)
Onverklaarbare angst, angstig voorgevoel 
Beech (Beuk)                           Kritisch en intolerant zijn 
Centaury (Duizendguldenkruid)     Moeilijk nee kunnen zeggen, weinig wilskracht 
Cerato (Loodkruid)                  Twijfel aan eigen oordeel, zoekt bevestiging bij anderen 
Cherry Plum (Kerspruim)         Bang zijn het verstand of de controle over zichzelf te verliezen 
Chestnut Bud (Kastanjeknop)  Niet leren van gemaakte fouten 
Chicory (Wilde chicoren)       Geven om te ontvangen, claimen 
Clematis (Bosrank)                     Niet met beide voeten op de grond staan, dromen, verstrooidheid 
Crab Apple (Appel)                 Afkeer van zichzelf hebben 
Elm (Iep)                                       Zich overstelpt voelen door verantwoordelijkheden 
Gentian (Gentiaan)             Makkelijk ontmoedigd zijn 
Gorse (Gaspeldoorn)                     De hoop verloren hebben, afhaken 
Heather (Struikheide)                  Erg met zichzelf bezig zijn 
Holly (Hulst)                              Haat, afgunst of jaloezie, kwaadheid 
Honeysuckle (Kamperfolie)     Heimwee, leven in het verleden 
Hornbeam (Haagbeuk)          Gebrek aan motivatie in het dagelijks leven, er tegenop zien, matheid 
Impatiens (Reuzebalsemien) Ongeduldig zijn, snel geprikkeld door traagheid 
Larch (Lariks)                         Gebrek aan zelfvertrouwen 
Mimulus (maskerbloem)           Angst hebben voor bekende dingen, verlegenheid 
Mustard (Herik)                         Triest zijn zonder aanwijsbare reden 
Oak (Zomer eik)                           Van geen ophouden weten, ondanks uitputting doorworstelen.Olive (Olijf)                     Lichamelijke en/of geestelijke uitputting 
Pine (Grove den)                         Zich schuldig voelen, zelfverwijt 
Red Chestnut (Rode kastanjebloesem)                 Angstige overmatige zorg hebben om anderen, snel het ergste vrezen 
Rock Rose (Zonneroosje) Doodsbang, paniekerig zijn 
Rock Water (Bronwater)        Streng voor zichzelf zijn 
Scleranthus (Hardbloem)    Moeilijk kunnen beslissen 
Star of Bethlehem (Vogelmelk) Diep verdriet, pijn en trauma 
Sweet Chestnut (Tamme kastanje) In een zwart gat zitten, complete wanhoop 
Vervain (IJzerhard)          Overmatig enthousiasme, zendingsdrang 
Vine (Wijnrank)                     Neiging hebben anderen te domineren 
Walnut (Walnoot)       Beïnvloedbaar door gebondenheid aan oude patronen of invloeden, moeilijk aanpassen aan het nieuwe 
Water Violet (Water violier) Hooghartig zijn, afstandelijk, gereserveerd, trots 
White Chestnut (Paardekastanje)  Malende gedachten hebben, piekeren 
Wild Oat (Ruwe dravik)      Twijfelen aan het te kiezen pad in het leven 
Wild Rose (Hondsroos)   Apathisch, lusteloos zijn 
Willow, (Wilg)                           Wrok, zich slachtoffer voelen 

RESCUE REMEDY, een mengsel van de remedies Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose en Star of Bethlehem (ook wel de eerstehulp remedie genoemd). Wordt gebruikt bij de onmiddellijke gevolgen van crisis, shock, noodsituaties, extreme stress, zenuwcrisis, hyperventilatie, paniekaanvallen, examenvrees etc. 


Hoe ga ik te werk als gediplomeerd Bachbloesemtherapeut

Na het maken van een afspraak volgt er op een ontspannen, rustige, begripvolle manier een   intake gesprek, waarin u uw wensen duidelijk maakt.  In dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar en geef ik algemene uitleg over de Bach Bloesem Therapie, gaan we uitgebreid in op uw klachten en proberen we te zoeken naar de oorsprong van U klachten, ik probeer geen symptoom bestrijding te doen, maar probeer samen met U te kijken of we de kern kunnen bereiken, zodat U beter geheelt kunt worden.. Daarnaast stel ik U enkele vragen waardoor ik een goed beeld zal krijgen welke oorzaken en gedachtenpatronen U persoonlijk uit balans hebben gebracht.                                Het resultaat zal zijn dat ik U heel gericht zal kunnen verbinden met de helende kracht van de Bachbloesemremedies. Als dit is afgerond maak ik een behandelflesje voor u klaar, afgestemd op uw specifieke klachten. U kunt met dit flesje ongeveer 3 tot 4 weken doen.

Mocht U dieper willen gaan dan  kan er een vervolgafspraak komen, dit mag telefonisch , per mail, of persoonlijke afspraak. we bekijken dan hoe U gemoedstoestand dan is en of er bloesem veranderd moet worden bij het tweede flesje, zo kunt U zodiep als dat U zelf wilt de appel net zolang schillen tot dat U bij de kern van U zijn bent.  De lengte van dit proces is voor iedereen anders, het is afhankelijk van uw persoonlijkheid, wat u heeft meegemaakt in uw leven en in welke mate u zelf aan dit proces wilt of kunt meewerken en weet ......                                                                   Alles is goed, er is geen goed of fout.

Bij kinderen werkt het vaak veel sneller, omdat er minder af te pellen valt. Wel is het wat lastiger om een beeld te scheppen omdat ze vaak nog niet goed kunnen verwoorden wat ze voelen. De begeleidende ouder/verzorgende kan hierbij goede inzichten geven.

.  

Ook bij dieren kunnen we heel goed de bachbloesem inzetten, en het is mogelijk dat er goede verbetering op kan treden. Maar het is wel verstandig om eerst een dierenarts te raadplegen zodat je kunt vaststellen of er wellicht een lichamelijke oorzaak is voor problematisch gedrag.     Zodra er vastgesteld is dat dit NIET het geval is , kun je gaan zoeken naar andere oorzaken en oplossingen                                                                                                                                `       Ook bij dieren zal ik een uitgebreide vragenreeks  op de verzorger loslaten het dier kan niet voor zichzelf praten, dus om te weten te komen wat ,  de achtergrond , zijn gedrag, leefstyle,voeding, leeftijd, geslacht, oerinstinkt etc. is heb ik best wat gegevens van U nodig.

Ik kom dan bij U thuis zodat ik het dier ook zelf kan ontmoeten wat belangrijk is zodat ik een uitgebreid beeld kan vormen alvorens een plan aan te geven wat voor U dier zou kunnen helpen.

Als er spraken is van een verstoorde emotionele balans , is het goed mogelijk om met bachbloesem remedies een goede verbetering te verkrijgen. 

Het is ten alle tijden belangrijk om altijd een goede diagnose te stellen en zo te beoordelen waardoor de emotionele problemen zijn ontstaan. Hierdoor kan men grondig te werk gaan met emoties en het oplossen van de aanwezige emotionele problemen. 

Bij de bach bloesem therapie staat de mens/ dier centraal en niet het symptoom. Bach remedies zijn in staat om de onderliggende problemen van het disbalans aan te pakken. Bach bloesem remedies en bach bloesem therapie veranderen negatieve gemoedstoestanden in positieve eigenschappen 


BACH BLOESEM REMEDIES EN BACH BLOESEM THERAPIE VERVANGEN GEEN ARTS OF MEDISCH SPECIALIST. HET IS ALTIJD NOODZAKELIJK OM EERST UW ARTS TE RAADPLEGEN.